Overgang

For at sikre barnet en god oplevelse og en form for tryghed ved opstart i børnehaven vil jeg op mod afslutning sammen med dit barn bestræbe mig på at besøge dit barns kommende børnehave. Dette i et godt samarbejde med den pågældende børnehave. Efter tilladelse fra jer som forældre vil jeg mundtlig overgive vigtig viden om jeres barn, hvilket alt sammen kan lette overgangen. Er der større problematikker el bekymringer vedr. barnet, vil jeg etablere en overlevering i form at et møde med barnets kommende pædagog og evt andre fagpersoner.

Tidlig opsporing

Jeg har tilsluttet mig kommunens tiltag indenfor tidlig opsporing. Dette indeholder et udarbejdet materiale, hvor jeg halvårligt ser på dit barns trivsel for hvad angår punkterne:

  • Psykisk og emotionel trivsel
  • Kognitiv trivsel
  • Social trivsel – barnets relationer
  • Fysisk og sansemotorisk trivsel
  • Familie og netværk
Dette har til formål at spotte om der hos barnet indenfor disse felter observeres arbejdspunkter. Barnet vil efter gennemgang af materialet kunne placeres indenfor tre positioner:

  1. Trivsel
  2. Ekstra opmærksomhed
  3. Bekymring

Hvis barnet viser sig at score i punkt 2 el 3 skal der sammen med forældre og i yderste fald laves arbejdsmøde / dialogmøde mellem pasning, forældre og fagpersoner. Dette alt sammen for på bedst mulig måde at sikre, at der støttes op om barnets behov, så barnet kan være i trivsel og positiv udvikling